Hiển thị 1–12 trong 18 kết quả

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước

Máy làm lạnh nước công nghiệp làm mát bằng nước 116 tấn

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước công nghiệp 30 tấn

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước

Bộ làm lạnh nước làm mát bằng nước công nghiệp 40 tấn

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh làm mát bằng không khí công nghiệp 48 tấn

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước

Máy làm lạnh chống cháy nổ 50 tấn - Máy nén trục vít

Máy làm lạnh trục vít làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh làm mát bằng không khí trung tâm công nghiệp 63 tấn