Hiển thị 1–12 trong số 19 kết quả

Máy làm lạnh di động làm mát bằng không khí

0Máy làm lạnh nước đá di động làm mát bằng không khí .5 tấn

Máy làm lạnh di động làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh Glycol làm mát bằng không khí 1,5 tấn

Máy làm lạnh di động làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh mini làm mát bằng không khí di động 1,5 tấn

Máy làm lạnh di động làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh Glycol 2 tấn: Ba cửa vào/ra, -30°C Thiết kế tùy chỉnh

Máy làm lạnh di động làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh di động 4 tấn làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh di động làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh quy trình làm mát bằng không khí di động 4 tấn

Máy làm lạnh di động làm mát bằng không khí

Máy làm lạnh làm mát bằng không khí công nghiệp 40 tấn